rynek japoński

Na warsztatach dowiesz
i nauczysz się m.in.:

Tworzyć ofertę turystyczną/produkt turystyczny dostosowany do wymogów japońskich turystów.

W jaki sposób skutecznie reklamować swój produkt/swoją ofertę na rynku japońskim.

Jak negocjować, czego unikać w kontaktach z przedstawicielami rynku japońskiego.

rynek chiński

Na warsztatach dowiesz
i nauczysz się m.in.:

Tworzyć ofertę turystyczną/produkt turystyczny dostosowany do wymogów chińskich turystów

W jaki sposób skutecznie reklamować swój produkt/swoją ofertę na rynku chińskim;

Jak negocjować, czego unikać w kontaktach z przedstawicielami rynku chińskiego.

rynek indyjski

Na warsztatach dowiesz
i nauczysz się m.in.:

Tworzyć ofertę turystyczną/produkt turystyczny dostosowany do wymogów indyjskich turystów;

W jaki sposób skutecznie reklamować swój produkt/swoją ofertę na rynku indyjskim;

Jak negocjować, czego unikać w kontaktach z przedstawicielami rynku indyjskiego;

Celem warsztatów jest przeszkolenie uczestników w zakresie przygotowania oferty turystycznej dostosowanej do potrzebi wymogów turystów 
           z rynku chińskiego, japońskiego i indyjskiego.
Dla kogo?
 • branża hotelarska, gastronomiczna
  zrzeszona w regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych,
 • przedstawiciele stowarzyszeń
  przewodnickich
  , stowarzyszeń restauratorów, stowarzyszeń hotelarskich,
 • touroperatorzy turystyczni należący do regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych mający kontakt z turystami z rynków, których dotyczą warsztaty,
 • organizatorzy przemysłu spotkań
  zrzeszeni w stowarzyszeniach,
 • przewodnicy turystyczni z miast, w których odbywa się szkolenie,
 • przedstawiciele stowarzyszeń
  przewodnickich, stowarzyszeń restauratorów, stowarzyszeń hotelarskich,
 • przedstawiciele samorządu terytorialnego.
Gdzie?

Warszawa (3 szkolenia):
Chiny rynek chiński
Japonia rynek japoński
Indie rynek indyjski
Kraków (3 szkolenia):
Chiny rynek chiński
Japonia rynek japoński
Indie rynek indyjski
Gdańsk (1 szkolenie):
Chiny rynek chiński
Wrocław (1 szkolenie):
Chiny rynek chiński
Katowice (1 szkolenie):
Chiny rynek chiński
Poznań (1 szkolenie):
Chiny rynek chiński

Kiedy?

Edycja I – kwiecień/czerwiec 2014
Edycja II – wrzesień 2014

Liczba miejsc ograniczona!

Materiały z poprzedniej 
             edycji szkoleń:

Zleceniodawca:

POT

Organizator:

Quality Watch

Bluehill

Partner merytoryczny:


POT

Kontakt:
szkolenia-azja@qualitywatch.pl

Proces rejestracji
UE
Wypełnij formularz

Podmiot/Firma, który reprezentuję:

Jest zrzeszony w regionalnej
organizacji turystycznej
Jest zrzeszony w stowarzyszeniu
Inna
Jest zrzeszony w lokalnej
organizacji turystycznej
Reprezentuję branżę przemysłu spotkań
Reprezentuję samorząd
Jestem przewodnikiem

Zaznacz wszystkie preferowane szkolenia:

Warszawa – rynek japoński – 02.09.2014 r.
Poznań – rynek chiński – 04.09.2014 r.
Kraków – rynek chiński – 08.09.2014 r.