Spółka jawna jest zrzeszeniem co najmniej dwóch wspólników, którzy prowadzą przedsiębiorstwo pod wspólną firmą. Wspólnikiem spółki jawnej mogą być osoby fizyczne oraz prawne Spółkę jawną wyróżnia przede wszystkim specyficzny rodzaj odpowiedzialności wspólników za zobowiązania i powstaje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej. Wspólnicy mogą zamieścić w umowie spółki jawnej własne ustalenia, np. dotyczące zasad reprezentacji i prowadzenia spraw spółki, udziału w stratach spółki, przyczyn oraz trybu rozwiązania i likwidacji spółki.

Zawiązanie spółki jawnej

Rzeczą niezbędną do zawarcia umowy jest sporządzenie dokumentu umowy. Należy pamiętać, że brak pisemnej umowy w spółce uniemożliwia dokonanie wszystkich obowiązków rejestracyjnych, a tym samym prawidłowe rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisana umowa może być zmieniona w każdym momencie, a o każdej zmianie musi zostać zawiadomiony sąd rejestrowy i urząd skarbowy. Przez to, że każda konstrukcja spółki jawnej jest oparta na osobistych relacjach pomiędzy wspólnikami, to umowa może być zmieniona tylko jeśli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę. Brak takiej zgody oznacza zablokowanie zmiany umowy.

Jak prowadzić księgowość w spółce jawnej?

Podczas zakładania spółki jawnej musisz zastanowić się jaka księgowość będzie Ci potrzebna. Jej wybór jest uzależniony od tego czy spółka dopiero rozpoczyna swoją działalność, czy już działa. To jaką księgowość powinna prowadzić spółka, reguluje ustawa o rachunkowości. Zawarte w niej treści informują, że jeśli spółka jawna dopiero rozpoczyna działalność lub jej dochody za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają 2 000 000 euro, to może prowadzić księgowość uproszczoną. W każdym innym przypadku, zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości. Pełna księgowość jest zdecydowanie trudniejsza i wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych co jest bardzo czasochłonne i męczące. Jeśli nie mamy odpowiedniej wiedzy najlepiej skorzystać z pomocy pomocy osoby, która zna się na tym (my polecamy 0 księgowość kraków). Księgowość uproszczona polega na uzupełnianiu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jest to zdecydowanie prostsze niż prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Podmiotowość prawna spółki jawnej

Należy pamiętać, że spółka jawna nie jest osobą prawną, a w związku z tym jest traktowana jako wspólna działalność wspólników spółki, którzy w sprawach związanych z tą działalnością mogą występować wspólnie pod firmą spółki jawnej. Mogą oni w imieniu spółki nabywać prawa, w tym własność nieruchomości, prawa rzeczone i niematerialne. Dzięki temu można wywnioskować, że działanie spółki jawnej polega na zawieraniu umów np. kupna – sprzedaży, a także udziale w postępowaniu procesowym przed sądem cywilnym oraz w postępowaniu administracyjnym, gdzie stroną sporu są wszyscy uczestnicy, którzy działają łącznie. Należy także pamiętać, że spółka jawna posiada własny majątek, na który składa się mienie wniesione do spółki jako wkład wspólników. Majątek spółki jest wyodrębniony od majątku osobistego wspólników.