Każdy z podmiotów podejmujących się realizacji inwestycji jest zobowiązany do wykonania ich zgodnie z kryterium należytej staranności. W ramach tego kryterium mieści się wiele elementów. Między innymi chodzi tutaj o realizację zgodną ze specyfikacją przetargową oraz z kryteriami powszechnie przyjętych norm jakości i trwałości. Dlatego też trzeba starannie podejść do tych wszystkich kwestii i móc się swoiście zabezpieczyć przeciwko licznym niekorzystnym sytuacjom, które mogą mieć w następstwie tego wszystkiego miejsce. Co można konkretnie zrobić, aby móc się zabezpieczyć przed niewłaściwą realizacją zamówień i brakiem zachowania odpowiedniej staranności. Zgromadzone tutaj rady na pewno się okażą pomocne dla wszystkich decydujących się na zlecanie istotnych inwestycji poszczególnym wykonawcom.

1. Weryfikacja zleceniobiorcy

Każdy inwestor wie, jak ważny jest wybór właściwego wykonawcy dla prac związanych z inwestycją. Niestety, ale na rynku jest wiele niestabilnych finansowo i strukturalnie firm, które starają się zgromadzić potrzebne środki, aby za wszelką cenę uniknąć upadłości. Weryfikacja tychże podmiotów jest najłatwiejsza za pośrednictwem wpisu w takich rejestrach jak KRS, czy też Krajowy Rejestr Dłużników. Dobrym miejscem na zawiązywanie kontraktów może się także okazać Biuro Informacji Kredytowej, dlatego też nie można nie doceniać narzędzi, które dają inwestorom dostęp do pośrednich informacji na temat kondycji finansowej firmy. Prosta weryfikacja na tym polu pozwala już odrzucić pewne szczególnie podejrzanie korzystne oferty

2. Umowa z klauzulami i zabezpieczeniem finansowym

Odpowiednia umowa dotycząca realizacji inwestycji przez wykonawcy powinna wyraźnie wskazywać na odpowiedzialność wykonawcy za realizację najistotniejszych elementów umowy, a w szczególności za terminowe zakończenie prac i zachowanie należnej staranności. W umowie warto zawrzeć stosowne kary umowne, które mogą stanowić istotną przesłankę, do profesjonalnej realizacji zlecenia przez wykonawcę.

3. Gwarancje ubezpieczeniowe

Bardzo korzystnym narzędziem w kwestii zabezpieczenia interesów zleceniodawcy jest zastosowanie swoistych gwarancji ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciele prowadzą wstępną weryfikację kontrahenta i tym samym oceniają czy są skłonni podjąć się udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu. Jest to też pierwotna informacja dla inwestora, który przenosi ciężar weryfikacji kontrahenta na firmę ubezpieczeniową. Gwarant zapewnia zwrot ewentualnych kosztów, które wynikałyby z braku, lub też niekompletnej realizacji umowy, co jest korzystną rzeczą dla zleceniodawcy. Po więcej informacji warto zajrzeć na stronę gwarancjeprzetargowe.pl/gwarancja-ubezpieczeniowa-nalezytego-wykonania-kontraktu/. Dostępne tam informacje na pewno okażą się użyteczne dla wszystkich poszukujących wsparcia dla swoich inwestycji!