Istnieją różne sposoby na zdobywanie klientów, jedyni stawiają przede wszystkim na promocję firmy w mediach, inni starają się zapewniać jak najwyższą jakość usług licząc, że zadziałają  tutaj mechanizm viral marketingu, jeszcze inni biorą udział w przetargach.

Co to jest przetarg?

Przetarg to forma konkursu, w którym firma posiadające zapotrzebowanie na określone dobra czy usługi ogłasza przetarg na ich dostarczenie lub na wykonanie określonych działań. W takiej ofercie zawarte są najczęściej wszystkie wymagania, dokładny opis produktu lub usługi, której potrzebuje firma oraz harmonogram całego postępowania.

Kto ogłasza przetarg?

Prawo polskie nakłada obowiązek ogłaszania przetargów na podmioty administracji państwowej, zatem często przetargi są organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty publiczne takie jak szkoły czy szpitale. Przetargi organizują także duże firmy, które poszukują wykonawcy usług lub dostawcy produktów. Formą przetargu jest także aukcja, zatem domy aukcyjne oraz serwisy internetowe typu Allegro to również organizatorzy przetargów.

Kto może wziąć udział w przetargach?

Przetarg może mieć charakter otwarty lub zamknięty. W przypadku przetargów otwartych mogą wziąć w nich udział wszystkie firmy oferujące określony w przetargu usługi czy produkty, fachowo ten rodzaj przetargu nosi nazwę nieograniczonego. Jego przeciwieństwem jest przetarg ograniczony, kiedy to oferent wysyła zapytania ofertowe jedynie do wybranych przez siebie firm.

Co trzeba zrobić by wziąć udział w przetargu?

Jeśli przetarg ma charakter otwarty, firma musi przedstawić swoją ofertę wraz z cennikiem oraz harmonogramem wykonania usług czy dostawy produktów. Często wymagane są także gwarancje ubezpieczeniowe na wypadek nie wykonania czy złego wykonania zadania, udzielaniem takich gwarancji zajmują się wyspecjalizowane firmy, takie jak ta – www.gwarancjeprzetargowe.pl. Często wymagane jest także przedstawienie referencji od innych, zadowolonych klientów.