Co nazywamy zarządzaniem przedsiębiorstwem? Otóż termin ten obejmuje działania takie jak podejmowanie decyzji, kierowanie kadrą pracowniczą i szereg innych, które prowadzą przedsiębiorstwo do osiągnięcia zamierzonych celów.

Typy działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem

  • Planowanie. Są to, można by rzec, działania „teoretyczne”, ponieważ dotyczą określania celów (bliższych i dalszych) oraz sposobów najszybszej i najskuteczniejszej ich realizacji.
  • Organizowanie. Ten typ działań dotyczy uporządkowania działań z zakresu planowania oraz zintegrowania ich z posiadanymi zasobami.
  • Kierowanie kadrą pracowniczą. Nie powinno się ono sprowadzać się wyłącznie do wydawania poleceń, a wręcz przeciwnie – dobre kierowanie kadrą pracowniczą ma być dla niej motywujące, przyczyniać się do zwiększania wydajności jej pracy itp.
  • Kontrola. Obejmuje obserwację osiąganych lub nieosiąganych celów i wyciąganie z tego wniosków.

Niekoniecznie po kolei

W literaturze spotkamy się z powyższymi typami jako prezentowanymi po kolei, jednak doświadczenie uczy, że są one realizowane raczej jednocześnie. Trudno wyobrazić sobie bowiem działalność gospodarczą, w której cele wyznaczono bez jednoczesnej kontroli kadry pracowniczej. Oczywiście odstępstwem od tego może być kontrola współpracowników z zewnątrz, mających wykonać tylko pojedynczą usługę związaną z osiągnięciem celu, ale poza tym planowanie i kierowanie muszą iść w parze.

Podsumowując, dobre i rozwijające się przedsiębiorstwo to takie, które wszystkie cztery typy działań w zarządzaniu traktuje z należytą uwagą, poświęcając każdemu z nich stosowną ilość czasu.