Sukces przedsiębiorstwa nie jest pojęciem jednoznacznym. Z perspektywy pracownika jest to przeważnie odpowiednio wysoka wypłata, stałość zatrudnienia czy godziwe traktowanie. Z perspektywy przedsiębiorcy może to być natomiast wysoka jakość oferowanych przez przedsiębiorstwo usług, dobrze wykreowany wizerunek, stabilna pozycja rynkowa itp.

Co na ten sukces wpływa?

Bez względu jednak na to, czy mówimy o sukcesie z punktu widzenia pracownika, czy z punktu widzenia przedsiębiorcy, istnieje kilka czynników, które na niego wpływają (co ciekawe: nie wszystkie zależą od przedsiębiorcy/pracownika). Najważniejsze z nich to:

  • Lokalizacja. Odpowiada ona za dostępność usług przedsiębiorstwa, możliwość znalezienia pracowników o wysokich kwalifikacjach, perspektywę krótko- i długofalowego rozwoju i wiele innych rzeczy.
  • Zdolność kredytowa. Zdarzają się sytuacje wymagające zadłużenia, a taka zdolność je umożliwi, i to nawet wtedy, kiedy odsetki za dany kredyt będą stosunkowo wysokie.
  • Konkurencja. To jeden z tych czynników, na który nie mamy wpływu – jeżeli skuteczność konkurencji jest wysoka, my również po prostu musimy naszą skuteczność podnieść.
  • Rynek. Jak wyżej – nie mamy na niego wpływu, ale możemy i musimy się do niego dostosować.

Trudne początki

Mnogość czynników mogących wpływać na sukces (lub brak sukcesu) przedsiębiorstwa sugeruje, że jeszcze przed jego założeniem powinno się przeanalizować nasze możliwości. Bez takiej analizy nie uda się bowiem zaistnieć na rynku, zdobyć zaufania klienteli i – co przecież fundamentalne – zarobić pieniędzy.