Firma, która chce się rozwijać z czasem zacznie powiększać swój zespół i zatrudniać nowych pracowników. Co do zasady powinna im ona zaoferować umowy o pracę, jednak nie zawsze jest to wymagane, są bowiem sytuacje, w których o wiele lepszym rozwiązaniem będzie inny rodzaj umowy, chcąc mieć pewność czy forma umowy jest zgodna z prawem dobrze będzie zasięgnąć porady specjalisty, sprawdzonego prawnika można znaleźć między innymi na stronie – www.adwokat-adamczuk.pl. Podpisując umowę warto zasięgnąć rady prawnika, podpisanie niewłaściwej umowy może pociągnąć za sobą kary od 1000 – 30 000.

Pracodawca chcący zatrudniać pracowników ma do wyboru, kilka form współpracy z nimi:

  • współpraca na zasadach umowy o pracę – wówczas pracodawca może wymagać pełnienia pracy w siedzibie firmy, przez określony czas, najczęściej będzie to 8 godzin dziennie, jednak w wymiarze nie dłuższym niż 40 godzin tygodniowo. Pracodawca ma prawo nadzorować proces wykonywanych przez pracownika czynności udzielać rad i wydawać polecenia służbowe.

    Musi odprowadzać wszystkie składki ZUS oraz udzielić pracownikowi płatnego urlopu wypoczynkowego, pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie krajowe;

  • współpraca w ramach umowy zlecenia – w sytuacji gdy pracownik nie musi wykonywać pracy w określonym czasie, ani określonym miejscu, wówczas można podpisać umowę zlecenie. Pracodawca nie może wówczas wymagać od pracownika obecności przez 8 godzin w pracy, w ustalanych godzinach. Musi także odprowadzić składki ZUS, prowadzić ewidencję czasu pracy i zaoferować minimalne godzinowe wynagrodzenie ustalane przez organy państwowe.

    Umowa o pracę i umowa – zlecenie to umowy starannego wykonania, liczy się sam proces pracy, która powinna zostać wykonana jak najlepiej, a nie jej efekt końcowy. W przypadku, gdy zleceniobiorcą jest student do 26 r. pracodawca nie musi odprowadzać dla niego składek ZUS, zleceniodawca nie ma także obowiązku opłacania składek chorobowych pracownikom zatrudnionym na umowie – zlecenie;

  • współpraca w ramach umowy o dzieło – w takiej sytuacji pracodawca nie musi odprowadzać żadnych składek na rzecz autora dzieła, nie płaci on za wykonaną pracę, ale za jej efekty, dlatego też nie może wymagać obecności pracownika w firmie, czy pracy w określonych ramach czasowych, w tym przypadku może on mieć jedynie uwagi co do wykonanego dzieła, za przygotowanie dzieła należy się wynagrodzenie w określonej w umowie wysokości, dzieło powinno zostać dostarczone do zleceniodawcy w określonej terminie.