Kiedy interesuje nas pomoc adwokata, zazwyczaj kierujemy się do niego osobiście. Normą jest, że przed rozpoczęciem działań obie strony spotykają się przynajmniej raz, a nawet i częściej, jeśli oczywiście wymaga tego sytuacja. Zdarzyć się jednak może, że nie jest to możliwe. Doskonałym tego przykładem jest sytuacja, kiedy to klient znajduje się poza granicami naszego kraju, a sprawa wymaga natychmiastowego działania. Na co zwrócić wówczas największą uwagę i co powinno znaleźć się w takiej umowie? O pomoc w tej sprawie poprosiliśmy jednego z najlepszych adwokatów na terenie Białegostoku, bo na pewno do takich należy Anna Adamczuk, o której więcej dowiecie się ze strony jej kancelarii adwokackiej www.adwokat-adamczuk.pl.

Warunki i przedmiot umowy

Przede wszystkim skupić się trzeba na warunkach umowy oraz jej przedmiocie, a także, na jaki okres została zawarta i jakie są warunki jej rozwiązania. W momencie, kiedy zlecamy adwokatowi prowadzenie takiej sprawy, właśnie w umowie musi znaleźć się szczegółowy opis danego postępowania, które już się rozpoczęło lub toczyć się będzie niebawem. Adwokat nie może mieć bowiem wątpliwości, w jakiej sprawie ma występować oraz jakie czynności musi wykonywać. Ważny jest też sam okres takiej umowy, na jaki została ona zawarta.

Czas

Jeśli pomoc adwokata odnosi się do reprezentowania nas na drodze sądowej, nie powinniśmy umieszczać w niej dokładnego okresu trwania umowy. Żaden adwokat nie jest w stanie ocenić, jak długo będzie trwała dana sprawa. To z kolei może skutkować tym, że umowa wygaśnie w środku postępowania. Może to stanowić spory problem, jeśli obecny adwokat nie podejmie się jej prowadzenia w przyszłości.

Wynagrodzenie

W umowie nie może nie znaleźć się również kwestia wynagrodzenia. Wykazać trzeba, ile adwokat zarobi przy reprezentowaniu nas w sądzie I i II instancji, jeśli mamy do czynienia z całościowym prowadzeniem postępowania. Jeżeli wynagrodzenie będzie składać się z podstawy i premii wyjaśnić trzeba, jaka jest podstawa i na jakiej zasadzie wyliczać będziemy prowizję.